Paula19900709 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Notatki Paula19900709

plik docx

Odleżyny

.

Odleżyny - definicja

„Odleżyna” termin, który pojawił się w 1420 roku. Pochodzi od łacińskiego słowa decumbre leżeć płasko.

Odleżyna (decubitus) jest uszkodzeniem skóry o charakterze owrzodzenia, będącym efektem przewlekłego niedokrwienia tkanek wywoła...