zanetuska7 Politechnika Koszalińska

Notatki zanetuska7

plik docx

Rytmy w pedagogice przedszkolnej

Rytmy w pedagogice przedszkolnej ;)

RYTMY

Rytm- pewien powtarzający się układ elementów, sekwencja bodźców, która może być realizowana w trzech rodz. Reprezentacji:

1.reprezantacja graficzna (wizualna)- przedstawia ona bodźce widoczne gołym okiem, dostrzegane wzrokiem. Rytmy wizualne tworzymy wykorzystując materiał przyrodniczy, figury geometryczne, klocki,...

plik docx

Rytmy w pedagogice przedszkolnej

Rytmy w pedagogice przedszkolnej

RYTMY

Rytm- pewien powtarzający się układ elementów, sekwencja bodźców, która może być realizowana w trzech rodz. Reprezentacji:

1.reprezantacja graficzna (wizualna)- przedstawia ona bodźce widoczne gołym okiem, dostrzegane wzrokiem. Rytmy wizualne tworzymy wykorzystując materiał przyrodniczy, figury geometryczne, klocki, gu...