ohah Uniwersytet Rzeszowski

Notatki ohah

plik rtf

Przeszkody małżeńskie referat

Przeszkody małżeńskie referat
PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka‭ ‬.‭ ‬ Z tego nie wynika,‭ ‬że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń.‭ ‬Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza,‭ ‬że‭ „‬małżeństwo mogą zawierać wszyscy,‭ ‬którym prawo tego nie zabrania‭"‬.‭ ‬Ograniczenia mogą pochodzić zarówno ze strony prawa Bożego‭ (‬naturalnego i pozytywnego‭)‬,‭ ‬jak‭ ‬ i ze strony prawa ludzkiego,‭ ‬a więc także kanonicznego.‭ ‬W...