Notatki florencja50100

plik doc

Skala wartości Schelerowskich

Streszczenie podręcznika Skala Wartości Schelerowskich autorstwa Piotra Brzozowskiego.
SKALA WARTOŚCI SCHELEROWSKICH – SWS       Autorstwa Piotra Brzozowskiego Inspiracja       teoria obiektywnej hierarchii wartości       teoria modalności (jakości) wartości Maxa Schellera       modyfikacje teorii Schellera dokonanej przez Tischnera. SWS umożliwia       porównanie realnie istniejących subiektywnych hier...