DzikiOrg Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Notatki DzikiOrg

plik doc

Materiałoznawstwo

Materiałoznawstwo
1. Metale typowe właściwości:       wysoka przewodność cieplna i ciepło właściwe,       wysoka przewodność elektryczna malejąca ze wzrostem temperatury,       nieprzezroczystość i połysk metaliczny,       podatność na odkształcenie plastyczne,       odporność na obciążenia udarowe,       wysoka podatność do krystalizacji w czasie krzepnięcia      ...