paulinak2804 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Notatki paulinak2804

plik docx

pielęgnowanie pacjenta z gózem mózgu

Proces pielęgnowania pacjenta z guzem mózgu
Lp. Diagnoza pielęgniarska Cel opieki Planowane interwencje Realizacja opieki (+/-) Ocena podjętych działań 1. Silny napadowy ból głowy. Zniwelowanie bólu Minimalizacja incydentów napadu bólu - udział w farmakoterapii zgodnie ze zleceniem- podaż leków p/bólowych wg KZL - obserwacja pacjentki (mimiki twarzy, zachowania) - monitorowanie oraz dokumentacja parametrów życiowych (CTK, tętno, oddech) + + + Pacjentka otrzymuje mor...