kwiecio@interia.pl Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Notatki kwiecio@interia.pl

plik docx

statystyka wykład

opis dwucechowy

Statystyka 05.03.2013

OPIS DWUCECHOWY

RACHUNEK KORELACJI

POMIAR ILOŚCIOWY

  1. Metody badania korelacji między zmiennymi
  2. Szeregi statystyczne
  3. Wykresy- sposób obrazowy; wykresy rozrzutu ; na ich podstawie można stwierdzić charakter zależności
  4. Obliczanie ws...