Xperia Uniwersytet Medyczny Lublin

Notatki Xperia

plik doc

neurologia wykłady

wykłady z zajęć
Neurologia – chorzy, u których dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego. Niedowład, zaburzenia psychiki, zaburzenia czucia, mowy, funkcji poznawczych, pamięci. Określamy deficyt i w miarę możliwości zastępujemy je innymi. Przygotowanie do samo opieki i życia ze zmienioną wydolnością, edukacja prozdrowotna, aktywizowanie pacjenta, ochrona przed powikłaniami będącymi następstwem choroby i unieruchomieniem. Pomoc niepełnosprawnemu w podniesieniu poziomu samooceny przez wskaza...

plik doc

neurologia - wykłady

notatka z wykładów, cały semestr człowiek nad tym siedział
Neurologia – chorzy, u których dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego. Niedowład, zaburzenia psychiki, zaburzenia czucia, mowy, funkcji poznawczych, pamięci. Określamy deficyt i w miarę możliwości zastępujemy je innymi. Przygotowanie do samo opieki i życia ze zmienioną wydolnością, edukacja prozdrowotna, aktywizowanie pacjenta, ochrona przed powikłaniami będącymi następstwem choroby i unieruchomieniem. Pomoc niepełnosprawnemu w...

plik doc

TWORZENIE I FORMATOWANIE PROSTYCH WYKRESÓW JAKO SPOSÓB GRAFICZNEGO PRZ

notatka z zajęć informatyki, podstawowa wiedza, do szkoły średniej powinno wystarczyć
TWORZENIE I FORMATOWANIE PROSTYCH WYKRESÓW JAKO SPOSÓB GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI W ARKUSZU KALKULACYJNYM Wykres jest graficzną reprezentacją danych. Wykres może być narysowany bezpośrednio na arkuszu danych bądź może zostać umieszczony na osobnym arkuszu wykresów. Microsoft Excel pozwala na tworzenie całego szeregu różnorodnych typów wykresów. Kreator wykresów Kreator wykresów przeprowadza...