absurdinonsens Politechnika Poznańska
Elektryczny / Energetyka / 2011

Notatki absurdinonsens

plik pdf

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona.

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona. Laboratorium FIzyki, Politechnika Poznańska. Sprawko na 4,5 bądź 5.0
Nr dwicz: Data wykonania: Imię i Nazwisko osoby wykonującej: Wydział: Semestr: Grupa: Grupa lab.: Przygotowanie: Prowadzący, Nazwisko i Imię: Wykonanie: Ocena ostat.: Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona. Wstęp teoretyczny: Kołowe pierścienie interferencyjne, zwane pierścieniami Newtona, powstają, gdy równoleg...

plik pdf

Badanie widm za pomocą spektroskopu

Fatalne pomiary to i słaba ocena - 3,5 wykres wykonany ręcznie bez krzywików i aproksymacji - jak leci. Wnioski w miarę ok do tego co miałem :)
Nr dwicz: Data wykonania: Imię i Nazwisko osoby wykonującej: Wydział: Semestr: Grupa: Grupa lab.: Przygotowanie: Prowadzący: Nazwisko i Imię Wykonanie: Ocena ostat.: Badanie widm za pomocą spektroskopu Wstęp teoretyczny: Światło emitowane przez dowolne źródło promieniowania składa się z fal elektromagnetycznych o różnych długościach. Może...

plik pdf

Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego oraz metodą Bes

Laboratorium FIzyki, Politechnika Poznańska. Sprawko na na co najmniej 4.0. Trochę spieprzone pomiary i dużo roboty z tym było, poza tym wszystko ok.
Nr dwicz: Data wykonania: Imię i Nazwisko osoby wykonującej: Wydział: Semestr: Grupa: Grupa lab.: Przygotowanie: Prowadzący: Nazwisko i Imię Wykonanie: Ocena ostat.: Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego oraz metodą Bessela Wstęp teoretyczny: Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone dwoma powierzchniami sfe...

plik pdf

Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej

Moje pierwsze sprawko na polibudzie - ocena 5.0 - stąd taka a nie inna konwencja (brak wniosków na samym końcu)
Nr dwicz: Data wykonania: Imię i Nazwisko osoby wykonującej: Wydział: Semestr: Grupa: Grupa lab.: Przygotowanie: Prowadzący: Nazwisko i Imię Wykonanie: Ocena ostat.: Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej Wstęp teoretyczny: Światło jest falą elektromagnetyczną. W zjawiskach optycznych decydującą rolę odgrywa wektor natężenia pole elektrycznego E (wektor elektryczny). Do...

plik docx

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniw metodą kompensacji.

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniw metodą kompensacji. Laboratorium FIzyki, Politechnika Poznańska. Sprawko na 4,5 bądź 5.0

plik pdf

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych.

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych. Laboratorium FIzyki, Politechnika Poznańska. Sprawko na 4,5 bądź 5.0
Nr dwicz: Data wykonania: Imię i Nazwisko osoby wykonującej: Wydział: Semestr: Grupa: Grupa lab.: Przygotowanie: Prowadzący: Nazwisko i Imię Wykonanie: Ocena ostat.: Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych. Wstęp teoretyczny: Zmianie temperatury ciała towarzyszy na ogół zmiana jego wymiarów liniowych, a więc i zmiana objętoś...

plik pdf

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego.
Nr dwicz: Data wykonania: Imię i Nazwisko osoby wykonującej: Wydział: Semestr: Grupa: Grupa lab.: Przygotowanie: Prowadzący, Nazwisko i Imię: Wykonanie: Ocena ostat.: Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego. Wstęp teoretyczny: Rozchodzenie się dźwięku jest ruchem fali mechanicznej i może mied miejsce tylko w ośrodku sprężystym. Jeżeli pewien element ośrodka, którego cząstki są z...

plik pdf

Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.

Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.
Nr dwicz: Data wykonania: Imię i Nazwisko osoby wykonującej: Wydział: Semestr: Grupa: Grupa lab.: Przygotowanie: Prowadzący, Nazwisko i Imię: Wykonanie: Ocena ostat.: Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną. Wstęp teoretyczny: Do wyznaczania modułu sztywności stosuje się metodę statyczną (dla prętów grubych) i dynamiczną (dla cienkich prętów i drutów). W metodzie dynamicznej badany drut jest przymocowany górnym koocem do n...

plik pdf

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Laboratorium Fizyki, Politechnika Poznańska.
Nr dwicz: Data wykonania: Imię i Nazwisko osoby wykonującej: Wydział: Semestr: Grupa: Grupa lab.: Przygotowanie: Prowadzący, Nazwisko i Imię: Wykonanie: Ocena ostat.: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Wstęp teoretyczny: Wahadła fizyczne i matematyczne wykonują ruch drgający pod wpływem siły ciężkości. W zakresie niedużych amplitud...