warszak Politechnika Gdańska

Notatki warszak

plik pdf

Projekt metale budownictwo


1 1.0 Określenie głównych wymiarów hali: - typ kratownicy: 2 - rozstaw płatwi: - rozpiętość wiązara kratowego: B = 21,0m - nachylenie połaci: - rozstaw węzłów kratownicy: 2000mm - wysokość słupa: H = 11,5m - rozstaw wiązarów: - długość całkowita hali: - wysokość kratownicy w środku rozpiętości: 2.0 Zestawienie obciążeń 2.1 Obciążenie śniegiem (S) - lokalizacja obiektu: Słupsk A – Wysokość nad poziomem morza [m] , dla Słupska A = 22m strefa śniegowa III; Obciążenie śniegiem dachu: Wyzna...