Notatki figolina

plik doc

Motywacja

motywacja
Motywacja       Możemy wyróżnić wiele funkcji kierownictwa, jednak największy związek kierownika z podwładnym ma przywództwo. Jest to główna część roli kierownika. Polega na pracy z innymi i przez innych dla osiągnięcia zamierzonych celów. Skuteczność kierownika zależy głównie od jego umiejętności przywódczych, tzn. od motywowania podwładnych, kierowania nimi, wpływania na nich przez system nagród i kar. I. Definicja motywacji       Jak pisze R....