Notatki adzik_s

plik docx

Choroby ukł. nerwowego

Choroby układu nerwowego

Choroby demielinizacyjne:

To grupa schorzeń ośrodkowego układu nerwowego o wspólnym podłożu morfologicznym, w którym dominuje uszkodzenie i rozpad osłonek mielinowych.

Wśród chorób demielinizacyjnych wyodrębnia się:

  1.  Ostre zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego o przebieg...