ala2003 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania

Notatki ala2003

plik doc

Platon Państwo

platon państwo
Platon – „Państwo” (księgi: VI, VII) księga VI I, 484B-E – Sokrates: państwem powinni rządzić filozofowie. Zwykli ludzie nie różnią się niczym od ślepców, gdyż nie mają zapisanego w duszy żadnego wyraźnego pierwowzoru istoty rzeczy. Filozof zaś, nie tylko nie ustępowałby doświadczeniem zmysłowym zwykłemu człowiekowi, ale i znałby istotę dobra oraz piękna, w związku z czym umiałby ustanawiać dobre i piękne prawa. II, 485B-486E – Sokrates: filozof kocha w całości, bez wyjątk...