maxima98 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania

Notatki maxima98

plik doc

zadania pielegniarki

Świadczenia zdrowotne pielęgniarka wykonuje przede wszystkim poprzez: • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych, • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, • sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, • realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, • edukację zdrowotną.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ...