moniczka2053 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Notatki moniczka2053

plik doc

inteligencja emocjonalna

........
Inteligencja emocjonalna – to pojęcie stosunkowo nowe, wprowadzone na szerszą skalę w latach 90. na określenie zbioru doskonalących się w toku rozwoju zdolności, do których należą przede wszystkim: zdolność do trafnego spostrzegania emocji, zarówno u siebie, jak i u innych ludzi, a także w dziełach sztuki; zdolność do adekwatnego wyrażania własnych emocji i związanych z nimi potrzeb; zdolność do rozumienia emocji dzięki wciąż wzbogacającej się wiedzy o nich (obejmującej np. znajomo...