jezior211 akademia medyczna w lublinie

Notatki jezior211

plik doc

Rola edukacyjna Ratownika Medycznego

Rola edukacyjna Ratownika Medycznego
ROLA EDUKACYJNA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ. 1.Wstęp Postęp cywilizacyjny niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Ratownik medyczny oprócz wiedzy i umiejętności medycznych, musi umieć przekazywać tą wiedzę i umiejętności innym. Zatem w swej pracy zawodowej pełni również rolę edukacyjną jednostek i grup społecznych. Zajęcia dydaktyczne w...