aneta3330 Uniwerstyte Łódzki
Nauk o Wychowaniu / pedagogika / 2012

Notatki aneta3330

plik odt

Psychologia społeczna III rok

Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuywu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą...

plik odt

Psychologia społeczna III rok

1. Psychologia społeczna 2. Zasada trzech 3. Efekt Pigmaliona 4. Teoria zgodności poznawczej i atrybucji 5. Potrzeby społeczne człowieka 6. Komunikacja 7. Miłość: składniki, fazy związku, pułapki 8.Wpływ społ./manipulacja/konformizm posłuszeństwo. ITD...
Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na...

plik odt

Psychologia rozwoju człowieka, egzamin

CHARAKTERYSTYKA OKRESÓW ŻYCIA
PSYCH. ROZWOJU-jedna z teoret. dyscyplin psychologii, bada zmiany w zachowaniu się, procesach, strukturach psychicznych człow. W badaniach uwzględnia zmienną czasu. Przedmiotem badań psych. rozwojowej są zmiany dokonujące się w psychice, zachowaniu człowieka w różnych fazach jego życia. Podstawowym obszarem zmian rozwojowych jest cykl życia jednostki ludzkiej. Rozwój psychiczny trwa przez całe życie. OK. PRENATALNY (do narodzin) Rozwój zmysłów: zmysł równowag...

plik odt

Janusz Korczak poglądy

Janusz Korczak
Janusz Korczak (1878? - 1942) Janusz Korczak - lekarz i pedagog, któremu nadano przydomek Stary Doktor - urodził się w Warszawie w 1878 lub 1879 roku. Pochodził z rodziny żydowskiego adwokata, a jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit. Gdy Korczak miał osiemnaście lat zmarł mu ojciec, więc musiał wziąć na siebie obowiązek utrzymania rodziny. Dorabiał sobie udzielając korepetycji. Studiował medycynę i już wtedy interesował się warunkami życia dzieci biednych, opusz...