Notatki iwka1982

plik rtf

Udar mózgu

Udar mózgu
Obecnie udar mózgu określa się, jako zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego lub też uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy trwają dłużej niż 24 godziny (albo prowadzą do śmierci) i nie mają przyczyny innej niż naczyniowa (według WHO). Inaczej można powiedzieć, że udar mózgu jest zawsze powikłaniem znanej lub nierozpoznanej choroby układu krążenia. Na całym świecie udar mózgu jest jedną z najczęstszych p...