170171 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Notatki 170171

plik doc

proces pielęgnowania


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO NIESTACJONARNE STUDIA ZAWODOWE-POMOSTOWE Bogumiła Sencerz Semestr I Nr albumu:6625 Proces pielęgnowania pacjenta z rozpoznaniem: Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – POCHP...

plik doc

proces pielęgnowania


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO NIESTACJONARNE STUDIA ZAWODOWE-POMOSTOWE Bogumiła Sencerz Semestr I Nr albumu:6625 Proces pielęgnowania pacjenta z rozpoznaniem: Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – POCHP...