style4u
Studia stacjonarne i niestacjonarne. / Zarządzanie, socjologia, pedagogika... / 2007

Simply...

Notatki style4u

plik pdf

Pedagogika emancypacyjna ? pedagogika wyzwolenia

Pedagogika emancypacyjna ? pedagogika wyzwolenia
Pedagogika emancypacyjna – pedagogika wyzwolenia OPRACOWANIE: Bolesław Biedrzycki Ewa Góralczyk Romuald Klimuszko Marta Mieczkowska Julita Sobczak Geneza nazwy Emancypacja (z łaciny) – instytucja prawa rzymskiego, umożliwiająca formalne wyzwolenie syna (także wnuka i kobiety) spod władzy ojca. Władza ojca w rodzinie rzymskiej była absolutna: ojciec mógł rozporządzać życiem członków rodziny, był też jedynym właścicielem majątku rodzinnego...

plik pdf

PEDAGOGIKA ?NOWEGO WYCHOWANIA? POD KONIEC XIX w.

PEDAGOGIKA ?NOWEGO WYCHOWANIA? POD KONIEC XIX w. I W PIERWSZEJ POŁOWIE XX w.
PEDAGOGIKA „NOWEGO WYCHOWANIA” POD KONIEC XIX w. I W PIERWSZEJ POŁOWIE XX w. PEDAGOGIKA „ NOWEGO WYCHOWANIA „ • Ruch pedagogiczny narastający lawinowo, głównie w Europie i ST. Zjednoczonych • Zmierzający do odnowy szkoły i radykalnej zmiany w wychowaniu • Krytykujący szkołę tradycyjną • 1. NATURALIZM (ojcem duchowym naturalizmu pedagogicznego Nowego wychowania był J. J.Rosseau) • 2. SOCJOLOGIZM (A. Comte , E....

plik pdf

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ
KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ Powstanie KEN   powstanie KEN wiązało się bezpośrednio z rozbiorem Polski, programem reform: ogólnopaństwowych oraz kościoła „Zakonu Jezuitów”. 1773 - breve papieża Klemensa XIVlikwidująca zakon jezuitów. Powstanie KEN  14.10.1773 Stanisław August Poniatowski doprowadził do uchwalenia przez Sejm ustawy powołującej KEN, pierwszą w Europie państwową, świecką władzę szkolną powołaną przez parlament przed nim odpowiedzialną, pod...

plik pdf

Czasowniki Nieregularne - Angielski

Czasowniki Nieregularne - Angielski
II be was/were become became begin began bite bit blow blew break broke bring brought build built burn burnt/ed buy bought catch caught choose chose come came cost cost cut cut do did draw drew drink drank drive drove eat ate fall fell feed fed feel felt fight fought find found fly flew forbid forbade forget forgot freeze froze get got give gave go went grow grew have had hear heard hide hid hit hit hold held hurt hurt keep kept know knew learn learnt/ed...

plik pdf

Odpowiedzi na zagadnienia z psychologii ? I sem. pedagogika

Odpowiedzi na zagadnienia z psychologii ? I sem. pedagogika
Odpowiedzi na zagadnienia z psychologii – I sem. pedagogika 1). Pojęcie psychologii, kierunki i działy psychologii. Psychologia Dyscyplina nauk. oraz dziedzina działalności prakt. zajmująca się analizą powstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w regulacji stosunków człowieka z otaczającym go światem, a także możliwościami kształtowania zachowań ludzkich; jako samodzielna nauka empiryczna wyodrębniła się w 2. poł. XIX Ki...

plik pdf

Irregular Verbs - Czasowniki nieregularne

Irregular Verbs - Czasowniki nieregularne
II be was/were become became begin began bite bit blow blew break broke bring brought build built burn burnt/ed buy bought catch caught choose chose come came cost cost cut cut do did draw drew drink drank drive drove eat ate fall fell feed fed feel felt fight fought find found fly flew forbid forbade forget forgot freeze froze get got give gave go went grow grew have had hear heard hide hid hit hit hold held hurt hurt keep kept know knew learn lear...

plik pdf

NEOKONSERWATYZM PEDAGOGICZNY

NEOKONSERWATYZM PEDAGOGICZNY.
NEOKONSERWATYZM PEDAGOGICZNY. "Jesteśmy przeciw błędnej postawie, która mówi, że cnoty takie jak pilność, dyscyplina i porządek, stały się przestarzałe w pedagogice(....)" Szeroko zakrojone założenia neokonserwatyzmu poedagogicznego zostanie przedstawione na podstawie postulatów profesora filozofii Hermanna Lubbego, psychologa Christy Meves, uhonorowanej Federalnym Krzyżem-Zasługi, byłego ministra kultury Hansa Malera oraz Wolfganga Brezinki. Herman Lubbe urodz...

plik doc

Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika

Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika
1. Co to jest socjologia i czym się zajmuje? Socjologia - nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzesze...