asia2290 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im.ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Notatki asia2290

plik docx

plan opieki

Plan opieki z neurologii

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu                                                                    Imię i Nazwisko:

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

STUDIA STACJONARNE