Alyosha Akademia Pomorska
2010

Notatki Alyosha

plik doc

Konspekt plastyka frotaż

Scenariusz lekcji plastyki w kl. 1 - 3 szkoły podstawowej
Scenariusz lekcji plastyki Temat: Moje zwierzątko Klasa: I Cele dydaktyczno wychowawcze:       podejmowanie próby wykonania zwierząt metodą frotażu przy użyciu narzędzi różniących się kształtem, wielkością i fakturą.       kształtowanie i rozwijanie wyobraźni       doskonalenie sprawności manualnej       kształtowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt Technika:...