Olciia07 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu

Notatki Olciia07

plik docx

streszczenie artykułu o osobach niesłyszących

SZKOŁA SPECJALNA DWUMIESIĘCZNIK

Aleksandra Łuczak, II rok, resocjalizacja, gr 2. Streszczenie artykułu Mariusz Sak Dyskryminacyjny charakter egzaminów zawodowych młodzieży niesłyszącej zawartego w dwumiesięczniku SZKOŁA SPECJALNA, nr 3 (254) 2010, tom LXXI ( maj, czerwiec).           Młodzież niesłysząca często uczy się zawodu, który nie ma nic wspólnego z ich zainteresowaniami czy ambicjam...