konsul1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Notatki konsul1

plik doc

konflikty społeczne w zakładzie pracy

Konflikty społecznbe wzakładzie pracy
Waldemar Lech WSZiB Poznań Administracja zaoczna SUM sem. I gr. I Praca zaliczeniowa z przedmiotu Socjologia pracy dr L. Urbański Konflikty społeczne w zakładzie pracy - przyczyny, skutki i rodzaje konfliktów.       W każdej organizacji społecznej, nawet bardzo dobrze zarządzanej, występuje różnica zdań poglądów na problemy oraz sposobów ich rozwiązywania. Różnica ta wynika z odmiennych osobowości ludzi, ich poglądów przekona...

plik doc

konflikty społeczne w zakładzie pracy

Konflikty społecznbe wzakładzie pracy
Waldemar Lech WSZiB Poznań Administracja zaoczna SUM sem. I gr. I Praca zaliczeniowa z przedmiotu Socjologia pracy dr L. Urbański Konflikty społeczne w zakładzie pracy - przyczyny, skutki i rodzaje konfliktów.       W każdej organizacji społecznej, nawet bardzo dobrze zarządzanej, występuje różnica zdań poglądów na problemy oraz sposobów ich rozwiązywania. Różnica ta wynika z odmiennych osobowości ludzi, ich poglądów przekona...