Marcusso
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej / 2007

Notatki Marcusso

plik rtf

Zasady porozumiewania się z osobą starszą

Praca zaliczeniowa na I senestr studium na kierunku "Technik opiekun w DPS"
Zasady porozumiewania się z osobą starszą       Każdy człowiek potrzebuje wchodzić w interakcje i porozumiewać się z innymi zarówno w celach praktycznych tj. aby móc wypełniać powierzone mu zadania i dawać do zrozumienia o swoich własnych potrzebach jak i z powodów czysto społecznych – aby nie izolować się od otoczenia, móc rozładować napięcia emocjonalne i czuć się częścią społeczeństwa. Kiedy z po...

plik rtf

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Praca zaliczeniowa na I senestr studium na kierunku "Technik opiekun w DPS"
Zaspokajanie potrzeb psychofizycznych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej       Każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i innych czynników, posiada potrzeby i oczekiwania od zaspokojenia których zależy jakość jego życia, jego postawa wobec otoczenia i to czy będzie chętnie współpracował z innymi dla wspólnego dobra czy odwrotnie – stanie się ciężarem i sam nie będzie usatysfakcjonowany...

plik rtf

Podziały i funkcje socjologii

Praca zaliczeniowa na I semestr studium
Podziały i funkcje socjologii       Kiedy w 1837 Auguste Comte po raz pierwszy użył pojęcia "socjologia" nikt nie przypuszczał że ta nauka kiedyś będzie tak szeroką dziedziną wiedzy, obejmującą wiedzę zarówno z zakresu botaniki i zoologii w kontekście wzajemnego wpływania na siebie zwierząt i roślin po politykę międzynarodową. Nauka ta bowiem zajmuje się badaniem szeroko rozumianych stosunków społecznych, analizą i diagnozą wzajemnego...