bozenka-z Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
PIELĘGNIARSTWO 2011

Notatki bozenka-z

plik doc

Proces pielęgnowania interna

Zawiera proces pielęgnowania z interny
Imię i nazwisko pacjenta : K. A. Data/nr problemu Diagnoza pielęgniarska/problem zdrowotny Cel działania Plan realizacji Realizacja działań i ocena wyników opieki pielęgniarskiej 14.03.2007 1 ) 14.03.2007 2 ) 14.03.2007 3 ) 14.03.2007 4) 14.03.2007 5 ) 14.03.2007 6 ) 14.03.2007 7 ) 14.03.2007 8 ) 14.03.2007 9 ) 14.03.2007 10 ) 15.03.2007 1 ) 15.03.2007 2 ) 15.03.2007 3 )...