aneta954954 WSP TWP oddział w Olsztynie

Notatki aneta954954

plik doc

Trudności wychowawcze

trudnośći w pracy nauczyciela
Przyczyny trudności wychowawczych i zapobieganie im.       Na temat przyczyn trudności wychowawczych wypowiadało się i nadal wypowiada się wielu teoretyków i praktyków psychologii, pedagogiki, psychiatrii i socjologii. Problem stawia dużo więcej pytań niż możemy dać trafnych odpowiedzi. Dobrze, że umiemy określić winę za taki stan rzeczy – jest to ogromna złożoność przyczyny nieprzystosowania społecznego oraz niezadowalające metody badań. &nb...