Notatki heroinka

plik odt

Diagnozowanie w resocjalizacji

Diagnoza w resocjalizacji

Różnica między diagnozą, diagnozowaniem i diagnostyką
Diagnostyka- dyscyplina naukowa, której przedmiotem są czynności rozpoznania i różnicowania poddanych ocenie zjawisk i stanów rzeczy, zawiera metodologię.
Diagnozowanie- rozpoznanie; zbieranie danych, ich ocena i interpretacja.
Diagnoza- stan końcowy (konkluzja), który ocenia dany stan i obejmuje dane, które stano...