elb1991
Nauk Humanistycznych / Pedagogika / 2007

Notatki elb1991

plik doc

Resocjalizacja- na egzamin

Ściąga na resocjalizację
Resocjalizacja- to odmiana procesu wychowawczego, który z jednostki wadliwie przystosowanej do wymogów życia w społ czyni ją uspołecznioną, samodzielną i twórczą czyli powtórnie przystosowaną. Przez proces resocjalizacji rozumiemy oddziaływanie wychowawcze na osoby źle przystosowane do środowiska społ w celu umożliwienia im powrotu do normalnego życia i pracy zawodowej. Resocjalizacja jest to proces wtórnej resocjalizacji ponownego nabywania umiejętności, pełnienia...