rom111 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Pielęgniarstwo 2007

Notatki rom111

plik doc

opracowania pytań do obrony z chirurgii

opracowanie pytań do obrony z chirurgii
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PYTANIE 1 i 2 Z CHIRURGII OGÓLNEJ  (gmail) Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego obejmuje zarówno sferę psychiczną, jak i sferę fizyczną. Oba obszary przygotowania są bardzo ważne, a czynności, jakie podejmuje w ich ramach pielęgniarka, należą do istotnych elementów stanowiących o bezpieczeńs...

plik doc

0pracowanie pytań dyplomowych z pediatrii

opracowanie do obrony z pediatrii studia pomostowe pielęgniarstwo
1.ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI PEDIATRYCZNEJ. Pediatria to specyficzna dyscyplina medycyny, której celem jest ochrona zdrowia dziecka. Pielęgniarka pediatryczna nie tylko zapewnia opiekę w ramach zleceń lekarskich i wykonywania czynności pielęgniarskich, ale również podejmuje działania profilaktyczne, edukację zdrowotną rodziców oraz kieruje uwagę na uczucia i myśli dziecka (jego wewnętrzny świat) .Pielęgniarka stosuje się do...

plik docx

pediatria

Pediatria okresy rozwojowe

Pediatria okresy rozwojowe

1.okres noworodkowy od urodzenia do  1go m. ż.

Pierwsze 4 tygodnie życia stanowią okres  adaptacji ustroju do samodzielnego życia poza organizmem matki przez  :