Lakea akademia medyczna w lublinie
Pielęgniarstwo i Nauki o Zdrowiu / Pielęgniarstwo / 1950

Notatki Lakea

plik docx

: Krytyczna analiza wybranego doniesienia na temat badań naukowych prowadzonych w pielęgniarstwie


Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego 2017 – 2019 Praca samokształceniowa modułu: I. Humanistyczno – społeczne podstawy specjalizacji Część 5. Praktyka pielęgniarska oparta na faktach. Temat pracy: Krytyczna analiza wybranego doniesienia na temat badań naukowych prowadzonych w pielęgniarstwie. Imię i nazwisko: Anna Kuchta Imię i nazwisko wykładowcy modułu: dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula „Posłuszeństwo” pacjentów związane z...

plik docx

Proces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego z cukrzycą typu II


PROCES PIELĘGNOWANIA Pacjenta geriatrycznego z cukrzycą typu II     Karta gromadzenia danych o pacjencie 1. Dane osobowe Tadeusz Nowaczyk, wiek: 78 lat Stan cywilny: żonaty Wykształcenie: średnie Zawód: emeryt Miejsce zamieszkania: Otwock 2. Sytuacja zdrowotna Przebyte choroby: cholecystectomia (2003r) Choroby współistniejące: Nadciśnienie tętnicze Pacjent z rozpoznaną cukrzycą typu 2 leczoną dotychczas doustnie. Przyjęty do s...

plik docx

Test Rehabilitacja

Test z rehabilitacji,licencjat pielęgniarstwa

"Jeśli rehabilitacja lecznicza nie będzie ściśle powiązana z rehabilitacją socjalną i zawodową, wynik rehabilitacji nie będzie pełny„. Kto jest autorem tego stwierdzenia?

Wybierz jedną odpowiedź:

A. Aleksander Hulek

plik odt

Choroby żył

choroby żył
Choroby żył 1. Przewlekła niewydolność żylna 2. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych 3. Zakrzepica żył głębokich Anatomia żył kończyn dolnych W kończynie dolnej wyróżniamy 3 anatomicznie powiązane układy żylne: Układ żył głębokich – znajdujący się podpowięziowo, towarzyszący jednoimiennym naczyniom tętniczym Układ żył powierzchownych – reprezentowany przez dwa główne naczynia z ich dopływami – żyłę odpiszczelową i odstrzałkową, zlokalizowane nadpowięziowo i uchodzące...