elcia Politechnika Wrocławksa
inżynieria środowiska

Notatki elcia

plik docx

laborki 12 biologia w środowisku pwr


Ryzyko środowiskowe- możliwość wystąpienia niepożądanych skutków w organizmie żywym, w wyniku narażenia na pewne czynniki występujące w środowisku. Są to najczęściej substancje chemiczne, które w bardzo niewielkich (nawet śladowych) ilościach stanowią zagrożenie, gdyż odznaczają się bardzo wysokim, szkodliwym działaniem. Narażenie środowiskowe – jego charakter jest złożony, gdyż wiele czynników szkodliwych może działać równocześnie na organizm. Są one wchłaniane w sposób niezamierzony, ob...