Notatki xjusix

plik doc

ściąga obrona sokratesa

ściąga obrona sokratesa
Plato, Obrona Sokratesa, WSTĘP       Sokrates był niepopularny wśród „obrońców demokracji”, chwalił, arystokratyczny ustrój Spa-rty, Krety, Teb, Megary – gdzie władzy nie sprawowali losowo (czyli przypadkiem) wybrani lu-dzie, zmieniający się co chwilę.       karykatura Sokratesa w komedii Arystofanesa „Chmury”.       Sokrates nie pobierał za naukę opłat (wiedzieli o tym tylko najbliżsi i uczniowie), zwracał uwa-gę n...