Notatki gapi16

plik docx

przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych

Rola pielęgniarki w profilaktyce przewlekłe niewydolności żylnej kończyn dolnych

          Istota  współczesnego pielęgnowania zawiera się w realizacji funkcji i zadań zawodowych, których celem jest umacnianie i podtrzymywanie zdrowia. Dlatego zakres zadań pielęgniarki i pielęgniarza realizowanych w ramach funkcji profilaktycznej            i promocji zdrowia jest równie ważny, jak udział w czynnościach podstawowych funk...

plik docx

Rola pielęgniarki w profilaktyce prrzewlekłej niewydolności żylnej.

Rola pielęgniarki w profilaktyce przewlekłe niewydolności żylnej kończyn dolnych.

          Istota  współczesnego pielęgnowania zawiera się w realizacji funkcji i zadań zawodowych, których celem jest umacnianie i podtrzymywanie zdrowia. Dlatego zakres zadań pielęgniarki i pielęgniarza realizowanych w ramach funkcji profilaktycznej            i promocji zdrowia jest równie ważny, jak udział w czynnościach podstawowych fun...