marta akademia medyczna w lublinie

Notatki marta

plik odt

TyfloglottodydaktykaTyfloglottodydaktyka
Tyfloglottodydaktyka jest to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem języków obcych w środowisku osób niewidzących i słabowidzących.
Termin tyfloglottodydaktyka pochodzi od profesora zwyczajnego Tomasza Krzeszowskiego, pracownika Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.
Wielkim a
utorytetem w dziedzinie nauczania języka angielskiego niewidomych jest
również
profesor...