piwonia2 Akademia Medyczna we Wrocławiu
1950

Notatki piwonia2

plik doc

choroby wieku dziecięcego

choroby wieku dziecięcego krótkie charakterystyki
Niewydolność oddechowa Choroby dróg oddechowych u dzieci ( Rozwój płuc, diagnostyka chorób płuc, badania przedmiotowe, badania laboratoryjne )       Rozwój płuc       w okresie prenatalnym :       zawiązek płuca powstaje z uchyłka prajelita między 22 a 26 dniem życia płodowego       drzewo oskrzelowe rozwija się między 5 a 16 tygodniem ciąży przez pączkowanie i tworzen...