anetazablocka1 Akademia Medyczna w Poznaniu
PIELĘGNIARSTWO / 2007

Pielęgniarka ,obecnie pracuje na Psychiatrii zenskiej,wczesniej na rehabilitacji

Notatki anetazablocka1

plik txt

pielegniarstwo-depresja

bardzo prosze o tematy o depresji,,na prace licencjacka,,moj mail,,andziazab@gmail.com.dziekuje
Pierwsza pomoc — zespó³ czynnoœci wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nag³ego ataku choroby w celu ochrony ¿ycia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych nastêpstw, Rodzaje pierwszej pomocy[edytuj] Rozró¿nia siê[1]: pierwsz¹ pomoc, definiowan¹ jako zespó³ czynnoœci ratunkowych wykonywanych przez osoby znajduj¹ce siê na miejscu zdarzenia kwalifikowan¹ pier...