Kamilekk Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
1992

Piszę prace różne, zaliczeniowe, licencjackie, magisterskie... wejdź na www.redakcja-edukacja.pl - zapraszam najtaniej i najszybciej

Notatki Kamilekk

plik doc

Etyka pracy - www.redakcja-edukacja.pl pisanie prac magisterskich

Rozważania o etyce pracy - jeśli Cię nie zadawala to wejdź na stronę www.redakcja-edukacja.pl
Najtaniej napiszę pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską www.redakcja-edukacja.pl PROBLEMY ETYKI ZAWODOWEJ (praca jako wartość i źródło wartości) Dzieje pracy są tożsame z dziejami człowieka, co znaczy tyle, że w zależności od przemian, jakie następowały w egzystencji człowieka, zmieniały się funkcje, sposoby, motywy pracy. Kończący się wiek przyniósł wiele zmian cywilizacyjnych, a tym...

plik doc

Dezintegracja rodziny

Rozważania o dezintegracji rodziny... jeśli nie pasuje to wejdź do mnie na www.redakcja-edukacja.pl poszukaj, pewnie znajdziesz
Piszę prace licencjackie i magisterskie, zaliczeniowe Wejdź i zobacz www.redakcja-edukacja.pl Dezintegracja rodzin - przyczyny i skutki Rodzina w ostatnich stu latach przeszła ogromne przeobrażenia, zmieniły się pełnione przez nią wcześniej funkcje. O ile wcześniej funkcje te pełniły wielką role integracyjna rodziny, to występujące dziś najczęściej funkcje przyc...

plik doc

Wychowanie wg Deweya i Decroli

Definicje wychowania
Piszę prace licencjackie i magisterskie, zaliczeniowe Wejdź i zobacz www.redakcja-edukacja.pl Definicja Deweya Natura dziecka z gruntu jest dobra, a wychowanie ma dążyć do jego zachowania. Zatem należy pozostawić dziecku swobodę działania, usunąć z wychowania przymus i dążenie do urobienia jego psychiki według jakichkolwiek wzorów. Cele wychowania powinna wyznaczać natura dziecka, jego indywidualność, zainteresowania i zdolności. Jeśli dziecko błądzi, to nie należy...

plik doc

Kultura

Rozważania o kulturze Masz problem z napisaniem pracy - potrzebujesz czegoś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl najtaniej i najszybciej
Masz problem z napisaniem pracy - potrzebujesz czegoś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl najtaniej i najszybciej Współczesny człowiek odnajduje w kulturze źródła wolności i cierpienia Zagadnienie kultury masowej pojawiło się w chwili, gdy kultura dzięki możliwościom technicznym mogła „zawędrować pod strzechy”. Stało się więc...

plik doc

Zazdrość rodzeństwa

Rozważania o zazdrości rodzeństwa - potrzebujesz coś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl
Jeśli potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – koniecznie zajrzyj na stronę www.redakcja-edukacja.pl Zazdrość o rodzeństwo Poczucie zazdrości o młodsze rodzeństwo występuje najsilniej do 5 roku życia, ponieważ od 6 roku życia dziecko zaczyna wyrabiać sobie pozycje w gronie rówieśników. Pierworodne dziecko jest przez pewien czas jedynakiem, w chwili pojawienia się drugiego...

plik doc

Zazdrość rodzeństwa

Rozważania o zazdrości rodzeństwa - potrzebujesz coś innego zajrzyj na redakcja-edukacja.pl
Jeśli potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – koniecznie zajrzyj na stronę www.redakcja-edukacja.pl Zazdrość o rodzeństwo Poczucie zazdrości o młodsze rodzeństwo występuje najsilniej do 5 roku życia, ponieważ od 6 roku życia dziecko zaczyna wyrabiać sobie pozycje w gronie rówieśników. Pierworodne dziecko jest przez pewien czas jedynakiem, w chwili pojawienia się drugiego dzieck...

plik doc

Zazdrość o rodzeństwo

Rozważania o zazdrości rodzeństwa - potrzebujesz coś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl
Jeśli potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – koniecznie zajrzyj na stronę www.redakcja-edukacja.pl Zazdrość o rodzeństwo Poczucie zazdrości o młodsze rodzeństwo występuje najsilniej do 5 roku życia, ponieważ od 6 roku życia dziecko zaczyna wyrabiać sobie pozycje w gronie rówieśników. Pierworodne dziecko jest przez pewien czas jedynakiem, w chwili pojawienia się drugiego...

plik doc

Zazdrość o rodzeństwo - www.redakcja-edukacja.pl

Rozważania o zazdrości rodzeństwa - potrzebujesz coś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl
Jeśli potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – koniecznie zajrzyj na stronę www.redakcja-edukacja.pl Zazdrość o rodzeństwo Poczucie zazdrości o młodsze rodzeństwo występuje najsilniej do 5 roku życia, ponieważ od 6 roku życia dziecko zaczyna wyrabiać sobie pozycje w gronie rówieśników. Pierworodne dziecko jest przez pewien czas jedynakiem, w chwili pojawienia się drugiego...

plik doc

Rodzina - szanse i zagrożenia

Rozważania o szansach i zagrożeniach współczesnej rodziny - potrzebujesz coś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl
Jeśli potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – koniecznie zajrzyj na stronę www.redakcja-edukacja.pl Szanse i zagrożenia współczesnej rodziny jako środowiska wychowawczego W tej pracy będę starała się najpierw opisać stan dzisiejszej rodziny, a następnie scharakteryzować rodzinę jako środowisko wychowawcze i podać szanse i zagrożenia tak rozumia...

plik doc

Kryzys 1929-1933

Rozważania o wielkim kryzysie z lat 1929-1933 - potrzebujesz coś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl
Jeśli potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – koniecznie zajrzyj na stronę www.redakcja-edukacja.pl Wielki kryzys ekonomiczny w Polsce i na świecie w latach 1929-1935 Wstęp 1. Znamiona kryzysu gospodarczego 2. Kwestia bezrobocia 3. Kryzys w rolnictwie 4. Kryzys przemysłowy 5. Kryzys w handlu i finansach 6. Interwencja państwa Podsumowanie Wstęp Gospod...

plik doc

Motywowanie

Motywowanie - ogólne rozważania o motywacji
Jeśli potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – koniecznie zajrzyj na stronę www.redakcja-edukacja.pl Analiza uwarunkowań i sposobów wzbudzania motywacji Analizę uwarunkowań i sposobów wzbudzania motywacji można przeprowadzić poddając refleksji własną naukę i pracę, a także wszelkie działania z tym związane, biorąc za przedmiot rozważań sprawę motywów, jakimi kierowałam się w życiu. Nie trzeba tego udowadniać, iż w trakcie nau...

plik doc

Motywowanie

Motywowanie - ogólne rozważania o motywacji - potrzebujesz coś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl
Jeśli potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – koniecznie zajrzyj na stronę www.redakcja-edukacja.pl Analiza uwarunkowań i sposobów wzbudzania motywacji Analizę uwarunkowań i sposobów wzbudzania motywacji można przeprowadzić poddając refleksji własną naukę i pracę, a także wszelkie działania z tym związane, biorąc za przedmiot rozważań sprawę motywów, jakimi kier...

plik doc

Demokracja - cnoty wzmacniające

Rozważania o cnotach wzmacniających demokrację i nie tylko... o demokracji... potrzebujesz coś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl
Potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl Jakie cnoty polityczne wzmacniają demokrację i czy są takie, które mogą jej zagrozić? Demokracja w sensie prawno-politycznym oznacza dosłownie „władzę ludu”, tj. wpływ członków danego społeczeństwa na instytucjonalną władzę. W państwach nowożytnych demokra...