asionek87@wp.pl Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pedagogika / resocjalizacja / 2007

jeżeli masz zrobić coś... co zajmnie Ci mniej niż dwie minuty... zrób to od razu...;]

Notatki asionek87@wp.pl

plik doc

filozofia

zagadnienia na egzamin z filozofii. pytania i odpowiedzi
1. SZKOŁA JOŃSKA (TALES, ANAKSYMENES, ANAKSYMANDER) Filozofia jońska powstała na przełomie VII i VI w p.n.e. w koloniach jońskich na wybrzeżach Azji Mniejszej. Wśród filozofów okresu jońskiego można rozróżnić kilka grup. Pierwszą stanowią najstarsi jońscy filozofowie przyrody z Talesem na czele, ich poglądy były punktem wyjścia dla grup nast., których poglądy rozeszły się na przeciwne krańce. Heraklit stanął na jednym końcu, a na dru...

plik doc

socjologia edukacji... wykłady

wykłady z całego roku - SOCJOLOGIA -
SOCJOLOGIA EDUKACJI Treści programowe wykładów: Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji. Socjologia edukacji ? przedmiot, problemy, funkcje. Nowoczesne społeczeństwo ? nowoczesna osobowość społeczna. Socjalizacja: cechy, zasady, stadia, odmiany, efektywność, słabe ogniwa socjalizacji, teorie socjalizacji. Rola społeczna Postawa: rodzicielskie, społeczne, interpersonalne, postawy wobec norm społecznych i prawnych. Paradygmaty soc...