amma1971 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oddział Koszalin

Notatki amma1971

plik doc

palityw

[paliatywna opieka, opieka
Przygotowanie chorego i rodziny do śmierci rola zespołu interdyscyplinarnego Definicja opieki paliatywnej WHO z 2002 roku mówi, że jest to podejście (postawa) mająca na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, skoncentrowane na problemach związanych z chorobą zagrażającą życiu przez prewencję i łagodzenie cierpienia dzięki wczesnemu rozpoznaniu, ocenie i leczeniu bólu oraz innych problemów fizykalnych, psychosocjalnych i duchowych. Definicja ta jest pod...