mna15 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
wydział pedagogiczny / pedagogika społeczno - opiekuńcza / 2007

Notatki mna15

plik pdf

konspekt godziny wychowawczej

konspekt godziny wychowawczej
GODZINA WYCHOWAWCZA TEMAT: Rodzina CELE: 1. OGÓLNE: ukazanie uczniom potęgi wartości rodziny, 2. SZCZEGÓŁOWE: uczeń zna wartości rodziny, potrafi wyrażać swoje zdanie, formułować argumenty oraz wnioski, precyzować myśli. METODY: praca z tekstem, dyskusja, FORMY: indywidualna, zbiorowa, grupowa ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 1. „Baśnie o szczęściu, nieszczęściu i o tym co jest najważniejsze w życiu” E. Zarych 2. Wiersz pt. „W pięknym przytułku” M. Nawrockiej 3. Kłębek wł...