asieq90 Kolegium Pracowników Służb Społecznych
dzienny / Praca socjalna / 1950

Notatki asieq90

plik doc

MARIA MONTESSORI

NOTATKA O MONESSORI
Maria Montessori-1870-1952Włochy,Holandia. - I włoska lekarka, pedagog - praca w klinice psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego - dyrektor Narodowej Ligi Wychowania Dzieci Upośledzonych Umysłowo -wyróżniona tytułami Doktora Honoris Causa -otrzymała krzyż Legii Honorowej -POMÓŻ ZROBIĆ MI TO SAMODZIELNIE -AMI- Associato Montessori Internationale(Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori)-centralna organizacja działająca na rzecz placówki i towarzystw montessoriański...

plik docx

FREINET,30ZASAD

ZAŁOŻENIA PEDAGOGIKI FREINETA ORAZ 30 NIEZMIENNYCH PRAWD

Założenia pedagogiki Freineta:

1.nie ma podziału na dydaktykę i wychowanie, 2.szkoła nie może selekcjonować dzieci na lepsze i gorsze lecz powinna pracować z dziećmi o różnych możliwościach intelektualnych, 3.w pracy pedagogicznej najważniejszy...

plik doc

KORCZAK,ściąga

Ściąga o Korczaku, wszystkie info!
Korczak-Henryk Goldszmit, pseud. Stary Doktor, Wawa 1878/1942 Treblinka, zasymilowany Żyd2.Pedagog,lekarz, pisarz dla dzieci i młodzieży3. Studia-medycyna- Uniwersytet Warszawski, Berlin, Paryż4. 1912-otwarcie Domu Sierot dla dzieci żydowskich, Korczak jako dyrektor5.Literatura, Utwory: Król Maciuś, Koszałki Opałki, powieści ludowe, dzieci ulicy, dziecko salonu, Pamiętniki napisane w Gettcie Prekursor walki o prawa dziecka: *dziecko jest pełnowartościowy...