patiszama Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
Pedagogika / pedagogika ogólna / 2007

Notatki patiszama

plik doc

teoria uczenia się w kontekście osobowości

uczenie się, osobowość, koncepcje uczenia się
Teoria uczenia się w kontekście osobowości. Rozpatrując teorie uczenia się w kontekście osobowości trzeba zacząć od omówienia osobowości. Najpopularniejszą definicją osobowości jest ta, która przedstawia ją jako zespół cech wzajemnie wpływających na siebie, które manifestowane są poprzez ludzkie zachowania. Etymologia osobowości wywodzi się od słowa – osoba. Oznacza ono byt o rozumnej naturze, cechujący się odrębnością od innych bytów, posiad...