Atola
pedagogiczno-artystyczny / Nauki o rodzinie / 2007

Notatki Atola

plik docx

Pedagogika matki a ojca

na podstawie książki Homplewicza \"pedagogika rodziny\"

„Pedagogika matki a pedagogika ojca”

Od najwcześniejszych lat należy dzieci wychowywać do ich przyszłych w życiu, dojrzałych postaw i ról. Już dziewczynka osobowościowo kształtuje się jako kobieta, zaś chłopiec już potencjalnie jest mężczyzną. To wszystko czym oni w swej dojrzałości będą...

plik docx

ściąga na filozofię przyrody


Ontologia. Jest to dział filozofii zajmujący się bytem. Termin upowszechniony przez Wolfa XVIII w. i Arystotelesa jako metafizyka. Czym się zajmuje ontologia: • Wszelką rzeczywistością, próbuje uogólnić naszą wiedzę o rzeczywistości. Odpowiada na pytania: co jest podstawą wszelkiego bytu, czy tą podstawą naszego bytu jest jeden czy więcej składników i jakie są pomiędz...

plik docx

kontakty towarzyskie


„Co kraj to obyczaj”

Relacje towarzyskie w wybranych krajach świata

Czechy

„Mój dom to moja twierdza”- to angielskie przysłowie pasuje do Czechów. Prędzej zaproszą cudzoziemca do swojego domku letniskowego, z którego są bardz...

plik docx

śmierć w rodzinie


„W jakimś momencie życia każdy z nas traci kogoś bliskiego. To może być rodzic, dziecko, współmałżonek, przyjaciel - nie ma znaczenia wobec żalu, który zawsze towarzyszy takiej stracie", mówi Sharon O'Brien z seniorlivingabout.com. Niemożność obcowania z drogim krewnym lub przyjacielem sprawia ból i trudne do zniesienia cierpienie. Kuszące okazuje się w takich sytuacjach zaprzeczenie uczucia żalu, bo wówczas - jak nam się wydaje - m...