edyta1987 Wszechnica Świętokrzyska
Pedagogika 2007

Notatki edyta1987

plik docx

psychologia

sciąga z psychologii o agresji

Agresja w aspekcie biologicznym

plik doc

Antropologia kulturowa

Antropologia
ANTROPOLOGIA KULTUROWA ćwiczenia wiadomości podstawowe Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Kierunek: pedagogika Specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna; praca socjalna; opiekuńczo-wychowawcza; Nazwa przedmiotu: ANTROPOLOGIA KULTUROWA Liczba godzin i forma zajęć: 10ćw./ 15ćw. Forma i warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach; lektura tekstów źródłowych; praca pisemna; kolokwium zaliczeniowe. Tematyka ćwiczeń 1. PRZEDMIOT, PODSTAWOWE ZAGA...