Notatki daniela6666

plik doc

test Mikrobiologia

Mikrobiologia, test
TEST Z MIKROBILOGII 1. Najważniejszy czynnik sprzyjający przenoszeniu się zakażeń gronkowcowych w szpitalu to: a) powietrze b) pokarmy c) wanny d) ręce 2. Fizjologicznie drożdżaki nie występują w: a) gardle b) kale c) pochwie d) krwi e) żadna odpowiedź nie jest poprawna 3. Nosiciel to: a) osoba wykazująca kliniczne objawy zakażenia b) osoba zdrowa posiadająca we florze fizjologicznej drobnoustroje względne patogenne c) chory po zastosowaniu leczenia antybi...