Notatki voca

plik doc

psychologia - ogólne

psychologia informacje ogólne, rozwój psychologii naukowej
PSYCHOLOGIA Słowo „psychologia” pochodzi od greckiego słowa „ψυχή” (Psyche), czyli dusza, i „λόγος” (logos), czyli słowo, myśl, lub rozumowanie i dosłownie oznacza „naukę o duszy”. Jest to nauka empiryczna (opiera się na doświadczeniach), zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Bada także wpływ tych zjawisk na interakcje międzyludzkie oraz z otoczeniem. Dotyczy ona g...

plik doc

pedagogika - ogólne

co to jest pedagogika, rozwój pedagogiki
PEDAGOGIKA Pedagogika (gr. Παιδαγωγική) to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jest teorią działalności wychowawczej, samo postępowanie wychowawcze nazywa się natomiast często pedagogią (gr. Paidagogia, lub ars educandi – „sztuka wychowania”). Polska nazwa „pedagogika” pochodzi od greckiego słowa „paidagogos” (παιδαγωγός), co oznacza „prowadzący dziecko”. P...