too-tiki SGGW Warszawa
Nauk Humanistycznych / Socjologia / 2006

Notatki too-tiki

plik doc

Resocjalizacja

Dość obszerne wykłady z podstaw resocjalizacji
Wykład 1 Pedagogika resocjalizacyjna – dyscyplina teoretyczna i praktyczna zajmująca się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, czyli tą kategorią osób, które z różnych przyczyn wykazują objawy demoralizacji, nieprzystosowania, paraprzestępczości i przestępczości. Wychowanie – proces celowego i świadomego kształtowania ludzkich zachowań, postaw, ról społecznych i osobowości zgodnie z wcześniej przyjętym ideałem pedagogicznym...

plik doc

Metodologia badań społecznych

Metodologia badań społecznych
Wykład 1.                                                 Temat: Idea nauki a socjologia. Czym jest socjologia? Co daje nam nauka? Norman Denzin twierdzi, że „Dzięki naukowej konceptualizacji spostrzegany świat staje się uporządkowany i zwarty, co nie byłoby dostrzegane przed konceptualizacją.” Norman Davis, The Research act....