Notatki rafeex

plik docx

bezpieczenstwo

bezp

  1.  Przedstaw i opisz definicję bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z róż...