Notatki METZu91

plik docx

Stylistyka - pojecia

Kilka przydatnych pojęć i przykładów

 Wchodzenie wyrazów obcych do języka może być szkodliwe, jeżeli stanowią one większą część  słów w naszym języku. Zaleca się stosowanie słów  obcego pochodzenia, o ile w języku polskim nie występują ich odpowiedniki. Tworzenie nowych znaczeń dla wyrazów już istniejących nazywa się neosemantyzmem.

Przykłady neosemantyzmów:

  1. Pióro jako narzędzie do pisania
plik docx

Psychologia

Krótko o konformizmie

Powody, dla których poddajemy się wpływowi konformizmu:

  1. Potrzeba akceptacji społecznej
  2. Chęć wniknięcia kar społecznych
  3. Chęć zapewnienia sobie wsparcia społecznego

Eksperymenty prezentujące konformizm:

  1. Eksperyment...